Toespraak uitreiking cheque 

Allereerst een welkom aan Wim van Til, opa van Floor en Eric Kraai, penningmeester van de stichting.

 

Aanleiding:

In de winterstop ontstond het plan om dit toernooi weer een keer te organiseren. Mark Hekkert, Marco Wittenaar, Paul van Sonsbeek en ik waren toen nog op zoek naar een goed doel en vlak daarna hoorde ik in Putten het verhaal over Floor. Wij hebben dit In de groep gegooid en iedereen wilde zich vanaf dat moment inzetten voor Floor

Floor:

Om de overlevingskansen te vergroten moet Floor naar Amerika en daar is veel geld voor nodig. Momenteel zijn de behandelingen van Floor heftig. Twee weken geleden was haar situatie zelfs even kritiek met een verblijf op de IC tot gevolg. Ze had toen zelfs een temperatuur van boven de 40 graden.

Gelukkig  is de situatie sindsdien verbeterd en knapt ze, zei het met kleine stapjes, gelukkig weer op. De komende tijd staat in het teken van onderzoeken en dan wordt ook gekeken of ze naar Amerika kan. Die behandeling in Amerika is noodzakelijk, maar tevens erg zwaar en middels alle acties die voor Floor gehouden zijn is gerealiseerd dat het financieel volledig haalbaar is. Het geld dat de stichting opgehaald heeft en eventueel overblijft wordt geschonken aan Villa Joep, het fonds dat zich hard maakt voor onderzoek naar Neuroblastoom.

Nederlagentoernooi:

Middels dit toernooi hebben wij geld ingezameld voor dit doel. Een doel dat, zo blijkt, velen heeft aangesproken en nog steeds aanspreekt. Dat wij zeven wedstrijden hebben gespeeld met wisselend resultaat is echt maar bijzaak. Ook de tegenstanders hebben hun beste beentje voor gezet en velen hebben zelfs meer dan de gevraagde €200 gedoneerd, waarbij de cheques van €1000 van Wensink en stichting De Daltons de uitschieters zijn geweest. Bij een toernooi hoort uiteraard ook een winnaar en ZAC 4 is dat geworden. Zij mogen met het team genieten van de wedstrijd PEC Zwolle-Ajax op 29 november.

Bedanken:

En dan moeten we nog de nodige mensen bedanken. We beginnen dan met de scheidsrechters. Erik van der Kolk, Hans Ester en Albert Oelen hebben de wedstrijden voor ons gefloten. Voor velen is het normaal dat er zaterdags een scheidsrechter is, maar het blijkt voor de vereniging steeds lastiger om de planning zaterdags rond te krijgen. Bij deze dan ook gelijk een oproep om te kijken of een wedstrijd fluiten iets voor jou is. Senioren kunnen prima in de ochtend een jeugdwedstrijd fluiten, maar ook oud voetballers kunnen zo in conditie blijven en tevens genieten van dit mooie spelletje. En ook hier geldt weer, hoe meer aanmeldingen, hoe minder beslag er op individuen gelegd hoeft te worden.

Daarnaast willen wij aandacht vragen voor de sponsoren. Het is echt overweldigend hoe zij ons hebben ondersteund. Middels financiële bijdragen, maar ook via goederen die we vandaag verloten of die we ingezet hebben bij de organisatie. Zonder deze sponsoren was het resultaat nooit zo geweldig geworden.

Ook een dankwoord voor de pers. Verschillende kranten, weblogs en zelfs radio- en TV hebben verslag gedaan van ons toernooi. 

Verder hebben wij vanuit het bestuur ook alle medewerking gekregen om dit toernooi op de kaart te zetten. Zonder anderen tekort te willen doen, wil ik Aart Schippers in het bijzonder hartelijk danken voor zijn ondersteuning. Alle vragen die wij hadden en alle ideeën daaromtrent zijn via hem in goede banen geleid. Of het nu om velden, kleedkamers of randzaken ging, altijd was hij betrokken. Bovendien is hij een geweldig klankbord voor ons gebleken. En ook de mensen die op de dinsdagen de kantine extra geopend hebben voor ons en onze tegenstanders, verdienen uiteraard een  bedankje.

De volgende in deze rij is PEC Zwolle. Zij stelden kaarten beschikbaar voor de winnaar, gaven ons een rondleiding in het stadion waar wij onze sponsoren voor uit mogen nodigen en ook Ryan Thomas werd ingevlogen om items voor de verloting te overhandigen. Uiteindelijk ging voor velen een droom in vervulling toen Henk van Steeg de business club van PEC mobiliseerde en wij een wedstrijd in het stadion mochten afwerken. Diezelfde Henk van Steeg heeft voor ons nog een toetje geregeld met de wedstrijd die wij zo meteen nog gaan afwerken tegen de ex-profs.

En tenslotte wil ik jullie bedanken. Alle supporters die de afgelopen weken hebben meegeleefd met ons. Mensen die wedstrijden bezocht hebben, mensen die meegedacht hebben, mensen die spullen aangeboden hebben voor de veiling, mensen die contacten tot stand hebben gebracht met PEC en de vele donaties die wij van jullie hebben ontvangen! Helemaal super!

Dit bedankrondje wil ik afsluiten met de woorden dat het soms normaal lijkt dat sponsoren geld of goederen schenken en dat het normaal lijkt dat particulieren op welke manier dan ook ondersteuning verlenen of donaties doen, maar wij als organisatie en ook de stichting Floor for Life vinden dat niet normaal! Wij willen nogmaals benadrukken dat wij overweldigd zijn door alle positieve reacties en bijdragen die wij hebben mogen ontvangen.

Bekendmaking opbrengst:

En dan komt alles samen tot het moment waar we dit allemaal voor gedaan hebben. De bekendmaking van het bedrag waar we al deze maanden hard voor gewerkt hebben. Wij doen dit vandaag met een viertal kinderen. Met name kinderen, omdat wij vinden dat zij niet ziek horen te zijn. Kinderen van 5 moeten lekker spelen en naar school te gaan, maar zeker niet een verschrikkelijke strijd tegen een verschrikkelijke ziekte moeten leveren. Wij hopen dan ook dat onze bijdrage bijdraagt aan het volledige herstel van Floor en dat wij haar te zijner tijd een keer mogen begroeten op ons sportpark! Maar u zult begrijpen dat zij daarvoor nog een lange, zware weg voor de boeg heeft!

Wij gaan nu de kinderen van rechts naar links om laten draaien, zodat hun rugnummers uiteindelijk het bedrag vormen dat wij gaan overhandigen aan de stichting Floor for Life