Floor for life

Floor van Til (5 jaar) is ernstig ziek. In december 2014 werd bij haar de diagnose neuroblastoom (high-risk) gesteld. Momenteel ondergaat zij een

intensieve behandeling van chemokuren, later gevolgd door een stamceltransplantatie, een operatie en bestralingen. Om haar overlevingskansen met 20% te vergroten, kan zij na verloop van deze behandelingen in aanmerking komen voor immunotherapie. Dit is tot nu toe alleen mogelijk in Amerika. Als de behandeling in Nederland volgens planning blijft verlopen, gaat het gezin in augustus naar de VS.

 

Voor de reis- en verblijfkosten van het gezin is geld nodig. Veel geld! Hiervoor hebben wij uw hulp hard nodig!

Het streefbedrag is € 150.000,-.

Behandeling VS

Als Floor alle behandelingen in Nederland goed doorstaat, kan Floor in aanmerking komen voor een vervolgbehandeling in Amerika. Die vindt plaats in Philadelphia in het CHOP (Children Hospital of Philadelphia). Het CHOP is een groot ziekenhuis waar veel expertise aanwezig is op het gebied van neuroblastomen en kinderkanker. De behandeling duurt ongeveer een half jaar.

 

De behandeling is een zogenaamde immunotherapie. Dat zijn medicijnen die ervoor zorgen dat de tumor niet meer kan groeien en zich verspreiden. Andere medicijnen zoeken de tumorcellen op en vernietigen deze tumorcellen. De immuniteit van het lichaam wordt verhoogd in het beenmerg en in het bloed. Witte bloedcellen worden beter aangezet om de tumorcellen te vernietigen. Tot slot wordt met andere medicijnen geprobeerd om de overblijvende neuroblastoomcellen te veranderen in normale cellen zodat ze zich minder snel delen.

 

De totale combinatie van de bovenstaande medicijnen is een effectieve manier om neuroblastoom bij kinderen te bestrijden. De antilichamentherapie in Amerika heeft gezorgd voor revolutionaire resultaten bij neuroblastoom. De immunotherapie is erg zwaar, waardoor het gewenst is dat de familie, zoveel mogelijk bij de patiënt is. De totale behandeling bestaat uit zes kuren waarin combinaties van verschillende medicijnen worden toegediend. Deze medicijnen kunnen veel bijwerkingen geven en dat kan er soms voor zorgen dat kinderen vroegtijdig moeten stoppen met de immunotherapie.

 

De artsen in Nederland bepalen in overleg met Amerikaanse collega’s of een kind deel kan nemen aan de behandeling in Philadelphia. Jaarlijks ondergaan 5 tot 10 kinderen uit Nederland deze behandeling. Meestal zijn er 6 tot 8 Nederlandse gezinnen in Amerika voor de immunotherapie van hun zoon of dochter. En inmiddels hebben in totaal 225 kinderen uit verschillende landen deelgenomen aan deze therapie. Wij hopen dat Floor ook in aanmerking komt voor de therapie.

 

Zoals het er nu uitziet komt de immunotherapie op termijn naar Nederland. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Het is onwaarschijnlijk dat de therapie tijdig voor Floor in Nederland kan plaatsvinden. Daarom zamelen wij nu vast geld in om de therapie in Amerika te kunnen betalen.